KONTAKT WILMA FRONTER NOVELL FILR WEBMAIL

Uppdaterad
19.09.2016

Medlemsavgift
Hem och skola
Läs mer

OBS! Telefonnumret till kansliet är fortsättningsvis 532530. Det telefonnummer som anges fr.o.m. september i studieguiden är felaktigt.

Författarbesök i biblioteket med Carina Karlsson 31.8. Läs mer

LP2016 och LP2005: jämför gamla och nya kurser
Läs mer

Tema Östersjön
Läs mer

Bra länk till lexikon
Läs mer

Meritpoängsomräknare för studier i Sverige
Läs mer

 

 


Ålands lyceum © 2012 / Adress:Västra skolgatan 2 / PB 74 22101 / Mariehamn / tel: 018 532530 / info-lyc@gymnasium.ax