KONTAKT WILMA FRONTER NOVELL FILR WEBMAIL

Uppdaterad
12.10.2016

Informationsmöten för vårdnadshavare
Läs mer

Medlemsavgift
Hem och skola
Läs mer

OBS! Telefonnumret till kansliet är fortsättningsvis 532530. Det telefonnummer som anges fr.o.m. september i studieguiden är felaktigt.

Författarbesök i biblioteket med Carina Karlsson 31.8. Läs mer

LP2016 och LP2005: jämför gamla och nya kurser
Läs mer

Tema Östersjön
Läs mer

Bra länk till lexikon
Läs mer

Meritpoängsomräknare för studier i Sverige
Läs mer

 

 


Ålands lyceum © 2012 / Adress:Västra skolgatan 2 / PB 74 22101 / Mariehamn / tel: 018 532530 / info-lyc@gymnasium.ax