KONTAKT WILMA FRONTER NOVELL FILR WEBMAIL

Uppdaterad
09.01.2017

Anders Wiklöf på besök
Läs mer

Tavelhängning - tidigare rektorer
Läs mer

Lucia 13.12.20016
Läs mer

Bibliotekets julkalender
Läs mer

16.12 kl. 15.00 Studentdimission
Läs mer

9.12 kl. 13.05 föreläser Patrik Fältström kring Internet.
Läs mer

21.11 kl.19.00 presenteras arbeten från Gymnasiediplomkursen.
Läs mer

16.11 hade SK4-kursen besök av specialrådgivare Marcus Thörnroos...
Läs mer

14-18.11 uppmärksammas Nordiska biblioteksveckan i Ålands Lyceums bibliotek
Läs mer

Informationsmöten för vårdnadshavare
Läs mer

Medlemsavgift
Hem och skola
Läs mer

OBS! Telefonnumret till kansliet är fortsättningsvis 532530. Det telefonnummer som anges fr.o.m. september i studieguiden är felaktigt.

LP2016 och LP2005: jämför gamla och nya kurser
Läs mer

Tema Östersjön
Läs mer

Bra länk till lexikon
Läs mer

Meritpoängsomräknare för studier i Sverige
Läs mer

 

 


Ålands lyceum © 2012 / Adress:Västra skolgatan 2 / PB 74 22101 / Mariehamn / tel: 018 532530 / info-lyc@gymnasium.ax