KONTAKT WILMA FRONTER NOVELL FILR WEBMAIL

Uppdaterad
14.02.2017

27.2 13.00 Info om lärarutbildningar i Vasa, ÅA
Läs mer

24.3 får biblioteket besök av två författare...
Läs mer

13.2 13.00-13.35 Info om naturvetenskapliga studier vid Uppsala universitet
Läs mer

Informationsmöten för vårdnadshavare
Läs mer

Arbetstider för lå 2017-2018
Läs mer

Mats Löfström på besök
Läs mer

Åk 3-infon 18.1
Läs mer

Anders Wiklöf på besök
Läs mer

Tavelhängning - tidigare rektorer
Läs mer

Lucia 13.12.20016
Läs mer

16.12 kl. 15.00 Studentdimission
Läs mer

Medlemsavgift
Hem och skola
Läs mer

OBS! Telefonnumret till kansliet är fortsättningsvis 532530. Det telefonnummer som anges fr.o.m. september i studieguiden är felaktigt.

LP2016 och LP2005: jämför gamla och nya kurser
Läs mer

Tema Östersjön
Läs mer

Bra länk till lexikon
Läs mer

Meritpoängsomräknare för studier i Sverige
Läs mer

 

 


Ålands lyceum © 2012 / Adress:Västra skolgatan 2 / PB 74 22101 / Mariehamn / tel: 018 532530 / info-lyc@gymnasium.ax