Efterantagning till hösten 2018


Efterantagning av sökande till eventuella restplatser vid Ålands lyceum påbörjas 9.8.2018.

Om det finns restplatser kan du under tiden 1.8 - 8.8.2018 anhålla om en studieplats via efterantagningen. Urvalet sker i enlighet med gällande poängberäkningssystem. Mer information om hur du går tillväga finns på www.gymnasium.ax.

OBS! Minimikrav för att antas till lyceet är 14,0 antagningspoäng (eller 13,0 och därtill minst 4 programvisa poäng). Läs mer om poängberäkningen i ansökningsinformationen på www.gymnasium.ax.