Avslutning och dimission våren 2018


Fredag 1.6 kl. 13.30 Avslutning för åk 1 och 2 i Alandica
Fredag 1.6 kl. 14.45-18.00 ca Fotografering och genrep för blivande studenter i Alandica
Lördag 2.6 kl. 10.30 Abiturienterna bör vara på plats i Alandica
Lördag 2.6 kl. 11.00-13.00 ca Studentdimission i Alandica
Lördag 2.6 kl. 13.30 ca Studenterna springer ut genom södra ingången vid Ålands lyceum