Då du flyttar från Åland...


De har kommit oss till kännedom att ex-lyceister som studerar i annat land än Finland (exempelvis i Sverige) och som INTE gjort en anmälan till Folkpensionsanstalten om sina utomlandsstudier har hamnat i en återvändsgränd gällande den finländska sociala tryggheten. Detta innebär att man inte har rätt till FPA:s förmåner och det europeiska sjukvårdskortet.
Kontakta FPA tel. 020 692 239 för mer information eller på www.fpa.fi. Telefontiden är måndag-fredag klockan 9 - 16.
Om du flyttar från Åland är det också viktigt att göra en flyttanmälan. Kika på Hallå Nordens webbplats -där hittar du allmännyttig information gällande flyttanmälan.

Ha det bra i den stora vida världen!
Studiehandledarna