Informationsmöten för vårdnadshavare

läsåret 2017-2018


12.10.2017 Info för vårdnadshavare till studerande i åk 1: studier i lyceet
  Läs presentationen här!
01.11.2017 Info för vårdnadshavare till abiturienter: vidare studier
  Läs presentationen här!
18.01.2018 Info för vårdnadshavare till studerande i åk 2: studentprov m.m.
  Läs presentationen här!
  Info för vårdnadshavare till HUTH-studerande i åk 2: studentprov - Samling i caféet. Läs presentationen här!
07.03.2018

Info för vårdnadshavare till blivande studerande, åk 9: studier i gymnasiet samt ansökan

  Läs presentationen här!
 
Alla informationsmöten hålls kl. 19.00 i skolans hörsal. Vänligen använd östra ingången.
 
En påminnelse till alla: med föreningen Hem och skolas medlemsavgift sponsras t.ex. karonkan för abiturineterna och annat program för att öka trivseln i skolan: inbetalningsuppgifter hittas här.
Varmt välkomna!