Information


Om skolan: Rektorn har ordet   Skolans historia
Ålands gymnasium   Antagning
  Till ettornas vårdnadshavare   Arbetsgrupper
  Studiesystemet   Temaområden
  Handlingsplaner   Skolans ordningsregler
  Utbyten, projekt m.m.   Hälsa i skolan 2011
  Treornas utvärdering 2013-16    
       
Om läsåret: Arbetstider 2017-2018   Arbetstider 2018-2019
  Perioder 2017-2018   Arbetstider 2019-2020
  Verksamhetsberättelse 2016-2017    
       
Om det praktiska: Kartor över skolan   Blanketter
  Datainfo   Olycksfallsförsäkring
  Biblioteket    
       
Om studier: Inriktningar, läroplan m.m.   Externa kurser
  Studentexamen   Utvärderingar
  Studerande i behov av särskilt stöd   Kompletterande studier
  För dig som ansöker om studieplats   HUTH = den högskoleförberedande utbildningshelheten