Välkommen till Ålands lyceum


Ålands lyceum är en studieförberedande gymnasieskola som ger allmänbildning och bred behörighet för högskole- och universitetsstudier.

klicka här
för mer information
Studieprogrammet har fyra olika inriktningar. Det omfattande kursutbudet möjliggör stor valfrihet. Som studerande kan man välja fördjupning inom olika ämnen enligt intresse och planerat yrkesval.

Ålands lyceum deltar i nordiska och internationella skolutbyten och tävlingar.