Preliminärt meritvärde
&
meritpoängskompensation


Vid ansökan till svenska universitet och högskolor konkurrerar studerande från Ålands lyceum i samma urvalsgrupper som sökande med svenska gymnasiebetyg.

För att detta ska vara möjligt måste betygsvärdet, dvs medeltalet på ditt avgångsbetyg, räknas om. Medeltalet räknas om enligt en speciell formel för Ålands lyceum där det lägsta värdet är 10,00 och det högsta 20,00. Det värde som räknas fram kallas "preliminärt meritvärde" och förkortas Mprel.

Eftersom utländska sökande inte kan tillgodoräkna sig meritpoäng för kurser i moderna språk, engelska och matematik (såsom svenska gymnasiestuderande kan), får de istället ett poängpåslag som kallas "meritpoängskompensation" och förkortas Mk.

Beroende på i vilket intervall i 10,00-20,00-skalan den sökandes preliminära meritvärde ligger, kompenseras hen med ett visst påslag. Du kan få maximalt 2,5 i meritpoängskompensation.

I tabellen nedan ser du hur medeltalet på avgångsbetyget från Ålands lyceum har räknats om till ett preliminärt meritvärde, vilken meritpoängskompensation som tillkommer och var gränserna går. Observera att omräkningsskalan kan förändras enligt direktiv från UHR.

 

Omräkning av betyg från Ålands lyceum vid ansökan
till svenska högskolor och universitet
(Beslut 28.11.2016, UHRFS 2016:5)

Betyg från Ålands lyceum
UHR:s formel för lyceet: Mprel

Meritpoängs-kompensation:
Mk

Slutliga meritvärdet
5,00 - 6,24
10,00
0,5
10,5
6,25 - 6,37
10,25
0,5
10,75
6,38 - 6,62
10,63
0,5
11,13
6,63 - 6,70
10,88
0,5
11,38
6,71 - 6,77
11,09
0,5
11,59
6,78 - 6,82
11,27
0,5
11,77
6,83 - 6,89
11,42
0,5
11,92
6,90 - 6,94
11,56
0,5
12,06
6,95 - 6,97
11,70
0,5
12,20
6,98 - 7,01
11,82
0,5
12,32
7,02 - 7,05
11,94
0,5
12,44
7,06 - 7,08
12,05
0,75
12,80
7,09 - 7,11
12,15
0,75
12,90
7,12 - 7,17
12,25
0,75
13,00
7,18 - 7,20
12,35
0,75
13,10
7,21 - 7,21
12,45
0,75
13,20
7,22 - 7,25
12,54
0,75
13,29
7,26 - 7,29
12,63
0,75
13,38
7,30 - 7,31
12,71
0,75
13,46
7,32 - 7,35
12,79
0,75
13,54
7,36 - 7,39
12,88
0,75
13,63
7,40 - 7,42
12,96
0,75
13,71
7,43 - 7,46
13,04
1
14,04
7,47 - 7,49
13,13
1
14,13
7,50 - 7,52
13,21
1
14,21
7,53 - 7,53
13,28
1
14,28
7,54 - 7,56
13,36
1
14,36
7,57 - 7,59
13,43
1
14,43
7,60 - 7,60
13,51
1
14,51
7,61 - 7,61
13,57
1
14,57
7,62 - 7,64
13,65
1
14,65
7,65 - 7,66
13,72
1
14,72
7,67 - 7,67
13,78
1
14,78
7,68 - 7,69
13,85
1
14,85
7,70 - 7,74
13,93
1
14,93
7,75 - 7,76
13,99
1
14,99
7,77 - 7,78
14,06
1,25
15,31
7,79 - 7,79
14,13
1,25
15,38
7,80 - 7,81
14,20
1,25
15,45
7,82 - 7,82
14,26
1,25
15,51
7,83 - 7,84
14,33
1,25
15,58
7,85 - 7,89
14,40
1,25
15,65
7,90 - 7,91
14,46
1,25
15,71
7,92 - 7,92
14,53
1,25
15,78
7,93 - 7,95
14,59
1,25
15,84
7,96 - 7,97
14,69
1,25
15,94
7,98 - 8,00
14,82
1,25
16,07
8,01 - 8,04
14,92
1,25
16,17
8,05 - 8,07
14,99
1,25
16,24
8,08 - 8,09
15,05
1,5
16,55
8,10 - 8,13
15,15
1,5
16,65
8,14 - 8,15
15,25
1,5
16,75
8,16 - 8,16
15,32
1,5
16,82
8,17 - 8,18
15,39
1,5
16,89
8,19 - 8,20
15,45
1,5
16,95
8,21 - 8,22
15,52
1,5
17,02
8,23 - 8,23
15,59
1,5
17,09
8,24 - 8,26
15,65
1,5
17,15
8,27 - 8,27
15,72
1,5
17,22
8,28 - 8,29
15,79
1,5
17,29
8,30 - 8,32
15,86
1,5
17,36
8,33 - 8,35
15,93
1,5
17,43
8,36 - 8,38
16,00
1,75
17,75
8,39 - 8,41
16,07
1,75
17,82
8,42 - 8,43
16,14
1,75
17,89
8,44 - 8,46
16,22
1,75
17,97
8,47 - 8,49
16,28
1,75
18,03
8,50 - 8,50
16,37
1,75
18,12
8,51 - 8,53
16,44
1,75
18,19
8,54 - 8,55
16,52
1,75
18,27
8,56 - 8,57
16,59
1,75
18,34
8,58 - 8,60
16,68
1,75
18,43
8,61 - 8,62
16,75
1,75
18,50
8,63 - 8,65
16,83
1,75
18,58
8,66 - 8,66
16,91
1,75
18,66
8,67 - 8,70
17,00
2
19,00
8,71 - 8,72
17,09
2
19,09
8,73 - 8,74
17,17
2
19,17
8,75 - 8,78
17,26
2
19,26
8,79 - 8,81
17,34
2
19,34
8,82 - 8,84
17,44
2
19,44
8,85 - 8,86
17,53
2
19,53
8,87 - 8,89
17,63
2
19,63
8,90 - 8,96
17,72
2
19,72
8,97 - 8,99
17,82
2
19,82
9,00 - 9,02
17,93
2
19,93
9,03 - 9,03
18,04
2,25
20,29
9,04 - 9,09
18,16
2,25
20,41
9,10 - 9,14
18,27
2,25
20,52
9,15 - 9,19
18,40
2,25
20,65
9,20 - 9,26
18,54
2,25
20,79
9,27 - 9,32
18,68
2,25
20,93
9,33 - 9,39
18,82
2,25
21,07
9,40 - 9,42
18,99
2,25
21,24
9,43 - 9,55
19,17
2,5
21,67
9,56 - 9,62
19,37
2,5
21,87
9,63 - 9,69
19,58
2,5
22,08
9,70 - 9,73
19,87
2,5
22,37
9,74 - 10,00
20,00
2,5
22,5